Oferta

Tłumaczenia pisemne

ZWYKŁE

Teksty, które nie muszą mieć charakteru oficjalnego i nie wymagają znajomości specjalistycznego słownictwa:

 • książki,
 • listy,
 • teksty na stronę internetową,
 • wpisy blogowe,
 • newslettery,
 • artykuły prasowe,
 • katalogi,
 • opisy produktów,
 • korespondencja ,
 • regulaminy,
 • raporty,
 • ulotki,
 • przewodniki turystyczne,
 • biznesplany,
 • prezentacje,
 • proste instrukcje obsługi sprzętów.
SPECJALISTYCZNE

Takie, które oprócz samej znajomości języka wymagają także znajomości konkretnej dziedziny i fachowej terminologii: 

 • umowy biznesowe i teksty prawnicze niewymagające uwierzytelnienia (“nieprzysięgłe”),
 • artykuły, publikacje naukowe z dziedziny nauk społecznych oraz dietetyki.

W przypadku tego rodzaju tłumaczeń zawężenie tematyki i skupienie się na wybranych dziedzinach jest bardzo ważne. Poświęcenie się konkretnym obszarom pozwala dogłębnie je poznać, zrozumieć i podnieść jakość tłumaczeń, dlatego skupiam się przede wszystkim na tekstach związanych z dietetyką, zdrowiem, rozwojem osobistym i psychologią. Są to takie dziedziny, których nieustanne zgłębianie i tłumaczenie jest dla mnie czystą przyjemnością. Natomiast dzięki wykształceniu, doświadczeniu i przebytym kursom dobrze czuję się w tłumaczeniu tekstów biznesowych i prawniczych.

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości przyjmuję jedynie takie zlecenia, które odpowiadają mojej wiedzy i umiejętnościom. Nie podejmuję się tłumaczenia z dziedziny nauk ścisłych, skomplikowanych tekstów technicznych ani medycznych.

Przykład przetłumaczonego przeze mnie tekstu

TEKST ŹRÓDŁOWY

Na podstawie zarządzenia z dnia 7 sierpnia 2018 r. wezwano wnoszącego zażalenie do usunięcia w terminie 7 dni braku formalnego zażalenia poprzez nadesłanie jego 5 odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych oraz do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł. Powyższe wezwania zostały skutecznie doręczone adresatowi w dniu 21 sierpnia 2018 r. W wyznaczonym terminie wnoszący zażalenie nie nadesłał wymaganych odpisów zażalenia ani nie uiścił wpisu.

W rozpoznawanej sprawie odpisy wezwań do usunięcia braku formalnego zażalenia oraz do uiszczenia wpisu zostały doręczone skarżącemu w dniu 21 sierpnia 2018 r. Zatem termin do uzupełnienia braku formalnego zażalenia oraz wpisu upłynął z dniem 28 sierpnia 2018 r. Brak formalny zażalenia ani wpis od zażalenia nie został jednak uzupełniony.

TŁUMACZENIE

In accordance with the order of 7 August 2018, the complainant was requested to remove a formal defect of the complaint within 7 days, by delivering 5 certified true copies or copies with his handwritten signature and to pay an appeal fee of PLN 100. These requests were effectively delivered to the addressee on 21 August  2018. The complainant neither delivered the requested copies of the complaint nor paid the fee within the prescribed period.

In the case being heard, copies of requests to remove formal defect and to pay a fee were delivered to the complainant on 21 August 2018; therefore, the deadline for meeting these requirements was 28 August 2018. The formal defect of the complaint has not been removed and the fee has not been paid. 

Masz tekst przetłumaczony samodzielnie i chcesz się upewnić, że jest poprawny? Potrzebujesz tłumaczenia innego tekstu? Napisz do mnie.

Tłumaczenia audiowizualne

Moja oferta tłumaczeń audiowizualnych obejmuje:

 • filmy fabularne, dokumentalne, animowane,
 • seriale,
 • programy telewizyjne,
 • materiały reklamowe,
 • vlogi itp.
 • tłumaczenie i rozstawienie napisów,
 • przygotowanie wersji lektorskiej,
 • adiustację,
 • tłumaczenie z listy dialogowej i ze słuchu.
 
PRZYKŁADOWE REALIZACJE (polskie napisy)

Korekta językowa, redakcja

Redakcja patrzy na tekst jako całość. Obejmuje szeroki zakres poprawek i dba o to, by tekst był dla czytelnika atrakcyjny i łatwiejszy w odbiorze. Czasem może to być ingerencja w treść, układ akapitów, sugestia, żeby coś usunąć, albo rozwinąć.

Korekta to poprawianie błędów ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz błędów składu. Często jest to tzw. ostatnie czytanie i kosmetyczne poprawki już na wydruku.

 

Mogę dla Ciebie poprawić:

 • artykuły blogowe, e-booki, newslettery,
 • teksty na stronę internetową lub fanpage,
 • pisma urzędowe,
 • publikacje naukowe, prace dyplomowe (dla studentów przewiduję specjalną ofertę),
 • materiały promocyjne (ulotki, oferty, opisy produktów, katalogi itp).

Pracuję w trybie śledzenia zmian. Otrzymasz ode mnie plik ze wszystkimi poprawkami i komentarzami, które możesz zatwierdzić jednym kliknięciem, lub przedyskutować ze mną, jeśli masz jakieś wątpliwości.

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz redakcji, czy tylko korekty, prześlij mi swój tekst. Ocenię i dopasujemy odpowiednią ofertę.

Prace dyplomowe

Jesteś studentem studiów humanistycznych i potrzebujesz pomocy w tłumaczeniu streszczenia? Chcesz mieć pewność, że cały tekst jest na wysokim poziomie? Poprawiona praca dyplomowa to wyższa ocena od komisji egzaminacyjnej. Mogę Ci zaproponować tłumaczenie abstraktu na angielski oraz redakcję i/lub korektę całości. Jeśli zbierzesz grupę znajomych, możemy wynegocjować bardzo dobre warunki. 🙂

Nie piszę prac ani nie modyfikuję tekstu tak, aby obejść systemy antyplagiatowe. Nie zajmuję się także pracami dyplomowymi kierunków lingwistycznych.

Kontakt

Zadzwoń:

+48 604 664 110

Napisz:

info@annamankowska.pl

Przewiń do góry
Kontakt
close slider