Polityka prywatności

Kwestię ochrony danych osobowych traktuję bardzo poważnie. Polityka Prywatności opisuje moje zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych oraz informuje Państwa o prawach do prywatności.

Administratorem danych osobowych jest:  

Anna Mańkowska
ul. Odrowskiego 8/10
82-500 Kwidzyn
Poland
info@annamankowska.pl

W jakim celu przetwarzam dane?

Zbieram, przechowuję i wykorzystuję dane osobowe w celu:

  1. odpowiedzi na zapytanie i przygotowania wyceny;
  2. zrealizowania zleconej mi pracy polegającej na tłumaczeniu pisemnym, audiowizualnym, korekcie lub redakcji;
  3. spełnienia obowiązków nałożonych na mnie przepisami prawa;
  4. analizowania ruchu na stronie internetowej i umożliwienia Państwu korzystania z formularza kontaktowego. (więcej o cookies)

Informacje takie mogą obejmować:  imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer IP.

Podstawą przetwarzania danych jest w tych przypadkach konieczność wykonania umowy lub konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Komu przekazuję dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, tworzenia kopii zapasowych w chmurze, usług hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej. Wszystkie działają zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych lub, w przypadku przedsiębiorstw amerykańskich, posiadają własną certyfikację w ramach amerykańskiego systemu ochrony prywatności.

Jeżeli przekazuję innej osobie tekst do korekty, wszelkie dane osobowe są z niego usunięte.

Jak długo przechowuję dane osobowe?

Przechowuję i wykorzystuję Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się ze swoich zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania umów i zasad prawnych. Oznacza to, że w przypadku zapytań o wycenę usuwam wszelkie dane osobowe po sześciu miesiącach. W celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przechowuję dokumentację przez pięć lat. Jeśli w tłumaczeniu znajdują się dane osobowe, przechowuję je przez okres do pięciu lat, aby zachować integralność moich osobistych zasobów tłumaczeniowych.

Prawa

Mają Państwo prawo do żądania kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce lub w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu.

W przypadku wątpliwości na temat sposobu przetwarzania przeze mnie danych osobowych proszę o kontakt: info@annamankowska.pl

Zmiany w polityce prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym natychmiast poinformuję za pośrednictwem strony internetowej.

Przewiń do góry
Kontakt
close slider